Du søger optagelse ved at bruge dette ansøgningsskema 10. klassesansøgning

Optagelse til 10. klasse sker efter “først til mølle” princippet. Alle optagne elever og deres forældre inviteres til informationsarrangement onsdag den 11. maj kl. 15.30 for elever og kl. 16.15 for forældre.

I juni måned vil alle elever og forældre blive inviteret til en individuel samtale med klasselæreren om det kommende skoleår.

N. Zahles Seminarieskole er en privat grundskole. Skolepengene udgør cirka 1.970 kroner per måned i 12 måneder. Herudover betales der 75 kroner til  forældreråd og frugtordning. Ved optagelse indbetales et optagelsesgebyr 1500 kroner og 3500 kroner til dækning af studietur og øvrige aktiviteter. Ved udmelding inden skoleårets start tilbagebetales kun de 3500 kr.