10. klasse på Zahles Seminarieskole er for dig, som skal finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse, du skal tage. Vi tilbyder et år med faglig fordybelse, fællesskab og større indsigt i, hvad du kan og vil.

Vi har forventninger til dig. 10. klasse er et forpligtende fællesskab, hvor personlig udvikling og fagligt arbejde er en fælles opgave. Det er vigtigt, at du har lyst til at være aktiv i fagene og til at være en del af en årgang med 44 andre unge.

10. klasse skal være et sted, hvor:

  • Du føler dig velkommen.
  • Du er tryg og tør sige noget i timerne.
  • Du yder en indsats uanset fagligt niveau.