Vision

Vi vil, at børnene gennem leg og kreativitet får en nysgerrig tilgang til livet med respekt og omsorg for fællesskabet.

Hverdagen

Åbenskolen er et fritidstilbud, hvor vi har fokus på børns trivsel, leg og kammeratskab.

Vi sætter dagligt forløb i gang, hvor disse er i fokus, men også ofte forløb med særlige grupper der, hvor vi, forældre eller skolen oplever der er brug for en ekstra indsats.

Det kunne være forløb, hvor vi styrer aktiviteterne og gradvis overlader det til gruppen i takt med at trivslen bliver bedre.

Vi starter dagen med at tilbyde friskbagte boller fra kl. 7.30. Der er mulighed for udvidet åbning fra kl. 7.00 mod betaling. Børnene har mulighed for at lege, læse, tegne eller hvad de nu har lyst til, indtil de skal i skole. Vi sørger for, at alle børn kommer op i skolen til tiden, også de børn der møder senere.

Vi prioriterer, at børnene har fri, når de kommer ned i Åbenskolen fra skole. Vi tilbyder en masse aktiviteter, som børnene kan tilvælge, men vi tvinger ikke børnene til at deltage, hvis de ikke har lyst. Der vil dog være tiltag, hvor der fx skal arbejdes med trivslen, hvor vi i samarbejde med jer beder børnene om at deltage, da det her har stor betydning for fælles- og kammeratskabet.

I huset har vi en pædagog, der i fritiden er kunstner. Dette får vores børn stor gavn af i vores billedkunstlokale, som vi deler med skolen. Her bliver der arbejdet med alt fra ler, genbrug til årets gang og traditioner.

Lego er også noget vi afsætter tid og mandskab til. Vi har både et bemandet LEGO-rum, hvor børnene kan udfolde deres kreativitet og fantasi. Vi kan også tilbyde, at børnene i hold kan komme op i vores/skolens LEGOlaboratorie. Her skal børnene lærer at bygge robotter og programmere dem via iPads.

Særlige tiltag for årgange

0. klasserne

Ugen inden skolestart er en særlig introuge for de nye 0. klasser. Her er der mulighed for at lære hinanden at kende i rolige omgivelser, da Åbenskolens øvrige børn er ude af huset hver dag. Børnene bliver introduceret for deres klassepædagoger, klassekammerater og det øvrige personale i Åbenskolen. Det er også i denne uge, de lærer vores lokaler og regler på Israels Plads at kende. Det giver børnene et forspring i forhold til at starte i skole, da de jo så allerede kender hinanden og SFO’en. Børnene får skuldrene ned og kan derefter koncentrere sig om en god skolestart.

Fra september tager vi 0. klasserne med op i en spejderhytte i Allerød hver tirsdag. Vi kører med bus fra skolen kl.10.00 og kommer tilbage ca. kl. 14.30. Det gør vi for at styrke fællesskabet og trivslen i vores 0. klasser. Da det er en del af skoletiden er det ikke muligt at blive hjemme.

Disse forløb har vist sig at have stor betydning for, hvordan klasserne kommer til at trives, da de lærer hinanden at kende på tværs af klasserne. Derudover lærer de også deres egne grænser og kammeraternes grænser og, hvordan man selv siger til og fra.

3.klasserne

Vi har et særligt forløb med vores 3. klasser, da vores erfaring er, at de her har brug for yderligere udfordringer. Vi starter i september med at tilbyde dem et lokale en gang om ugen, hvor de kan sidde og hygge sig med te og boller. Vi har forløb, hvor der f.eks. bliver læst gyserhistorier, bygget drager og set film til aldersgruppen med et særligt fokus.

Vi tilbyder en aften om måneden fra kl. 17.00 – 19.00, hvor vi inviterer børnene ind til hygge og fællesspisning. Her laver vi alt mellem Nerfgun i gymnastiksalen og smykkeværksted til grillaftener og rundbold.

Når foråret nærmer sig, starter vi vores gåture op. Klasserne skal gå 3000 km. inden juni måned. Der er en stor gulerod for disse kilometer. De første 1000 km udløser en tur i Tivoli, de næste 1000 udløser turpas, og de sidste 1000 udløser en is i Tivoli.

Lige inden vi siger farvel til dem, tager vi på “Vilde Vulkaner”. Det er en børnefestival i Vordingborg, hvor der kommer børn fra hele landet for at hygge sig og høre god musik.

Vilde vulkaner