Åbenskolen Linnésgade 6, 1361 København K, telefonnr. 33 69 79 44

Afhentning:
Inden børnene skal hjem, skal de rydde op efter sig, og vi beder derfor forældrene om at have tålmodighed, så vi kan afslutte dagen på en god og rolig måde.

Husk, at give besked i tabulex, når I har hentet jeres barn, ligesom det er vigtigt, at vi får besked, hvis det er andre, end dem som normalt henter, der skal hente jeres barn. Det samme gælder, hvis jeres barn skal hjem sammen med en kammerat.

Afkrydsning:
Vi bruger et digitalt afkrydsningssystem, der hedder Tabulex, som forældre har adgang til. Her kan man kan melde sit barn syg, ferie, lave aftaler m.m. Når børnene møder i Åbenskolen, bliver de krydset af, så vi har overblik over, hvem der er mødt. Det er for os en selvfølge, at børnene selv kommer og siger godmorgen/goddag, når de ankommer hos os, samt at det dem selv, der siger farvel, når de går og ikke kun deres forældre.

Om morgenen krydser børnene sig selv ind via skærmen.

Det er vigtigt, at vi får besked, hvis et barn ikke skal i Åbenskolen en dag, så der ikke skabes unødig forvirring og misforståelser. Forældre kan via Tabulex meddele hvis jeres barn er sygt, har andre aftaler, ferie m.m.

Stamkort:
Alle børn har i Tabulex et stamkort med relevante oplysninger som adresser, telefonnumre – hjemme- og arbejdsnumre på forældrene samt andre relevante personer, så vi har mulighed for komme i kontakt med jer.

Desuden ønsker vi oplysninger om, hvorvidt barnet er allergisk eller lider af andre sygdomme og andet, vi skal tage hensyn til.

Ferier:
I efterårsferien, vinterferien samt sommerferieugerne (de to første uger af skolens sommerferie) har Åbenskolen åben, og man skal melde i Tabulex, om barnet kommer eller holder fri i den pågældende periode.

Se oversigt over ferie- og lukkedage her. Ferie- og lukkedage

Vi tilstræber i disse perioder at lave et alternativt tilbud til børnene.

Bemærk åbningstiderne i efterårs- samt vinterferie er fra 08.00 til 16.00.

Israels Plads:
Israels Plads er som på skolen vores udeareal. Her har børnene mulighed for at udfolde sig fysisk i større og mindre grupper. Personalet holder tilsyn med børnene og sætter lege, boldspil m.m. i gang.

Vi gør meget ud af at lære nye børn, hvor de usynlige grænser for, hvor man må være på pladsen, går.

Legeaftaler:
I Åbenskolen udleverer vi ikke forældres telefonnumre. Vi koordinere ikke legeaftaler og opfordrer jer forældre til at udveksle numre indbyrdes eller skrive i Tabulex, hvorvidt jeres børn har legeaftaler.

Aktiviteter:
Hvis børnene deltager i eksterne aktiviteter i Åbenskoletiden (billedskole, skak, musikskole mm.) er det vigtigt, at det bliver skrevet ind i tabulex, så vi har overblik over hvor børnene er. Deltager børnene i ovenstående skal de har et ur med alarm som angiver dem, hvornår de skal gå.

Legetøj:
Hvis børnene medbringer legetøj, skal det kunne ligge i tasken, og vi gør opmærksom på, at det medbringes under eget ansvar. Skulle der opstå problemer i forbindelse med legetøj, spil og andet, som børnene har med, vil vi i særlige tilfælde indføre ”legetøjsfri” perioder. Forældrene vil blive informeret herom.

Nyheder/informationer:
Der vil løbende komme nyheder og informationer fra Åbenskolen, som vil ligge på opslagstavlen i Tabulex. Vi er også en del af skolens nyhedsbreve, hvor vi har et afsnit om, hvad der sker i Åbenskolen.

Overfølsomhed:
Da vi i stigende grad oplever, at børn kan være overfølsomme eller lide af allergi, beder vi hjemmet give os besked herom, så vi kan tage hensyn hertil.

Slik:
Slik må ikke medbringes i Åbenskolen, med mindre der er tale om, at barnet vil dele ud til alle de øvrige børn, og dette skal ske efter aftale med personalet.

Sommerferieugerne:
Sommerferieugerne er de to første uger i skoleferien. Det er særligt tilrettelagte uger, som man skal tilmelde sig til på forhånd, og hvor vi opkræver et beløb til dækning at udflugter m.m., som vi arrangerer i disse uger.

Tøj:
Det er vigtigt, at børnene er klædt på efter vejrforholdene, da vi sørger for, at børnene hver dag er ude noget af tiden. Det er vigtigt, at børnene har skiftetøj liggende i det tilfælde, at de får brug for det, ligesom alle børn skal have hjemmesko i Åbenskolen.

Det vil være en fordel at børnene har lidt skiftetøj liggende i deres garderobe, i tilfælde af at de skulle have uheld.

Husk at få navn i/på børnenes tøj og øvrige ting, de har med i Åbenskolen. Det vil lette meget i hverdagen.