Samarbejde med skolen

Der lægges stor vægt på at have et tæt samarbejde mellem skole og Åbenskolen, idet vi opfatter det som en helhed.

Samarbejde med skolen gør, at man hurtig kan afhjælpe eventuelle problemstillinger, der måtte opstå. Vi underretter hinanden om stort og småt, så vi hurtig kan få tingene løst.

I 0. klasserne har vi pædagoger med i undervisningen, og på de andre klassetrin er det kontaktpædagoger tilknyttet klasserne, som følger dem fra 1.-3. klasse og som deltager i klassenstime i de pågældende klasser. Derudover kan pædagogerne deltage i klasserne efter behov.

Pædagogerne deltager på særlige dage/arrangementer på skolen, så der er flere genkendelige voksne omkring børnene, som kan hjælpe med omsorg og aktiviteterne. Pædagogerne deltager også i teammøderne på skolen, så alle er orienteret om klassernes trivsel.

Samarbejde med idrætsforeninger

Vi samarbejder med forskellige idrætsforeninger om, at de kan komme i vores åbningstid og tilbyde aktiviteter for vores børn. Vi har haft basket og springgymnastik, hvilket børnene er glade for. Vi afsøger hele tiden foreningslivet i København for at lave samarbejde med andre, da der er stor tilslutning til disse aktiviteter.