Ansøgning om optagelse fra 0. til 9. klasse sker her.

Opskrivning koster kr. 500,-, der ikke refunderes.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til skolens sekretær Annette Strøm på telefon 33 69 79 42 / mail as@zahles.dk

Du kan læse om indmeldelse i Åbenskolen her.

Optagelse i børnehaveklassen

Nyfødte kan opskrives mellem 14 dage og 3 uger efter fødslen, hvor de er registreret i folkeregistret.

Elever til børnehaveklasse skal skrives op til det kalenderår barnet fylder 6 år.

Forældrene til elever, der er skrevet op til børnehaveklasse, bliver indbudt til en orienteringsaften senest oktober/november måned i skoleåret inden, eleven skal begynde i børnehaveklasse.

De forældre, hvis børn får tilbudt plads, skal betale et gebyr på kr. 1.500. Dette gebyr tilbagebetales ikke, hvis forældrene på et senere tidspunkt ikke ønsker at benytte sig af pladsen. Hvis gebyret ikke bliver indbetalt til tiden, vil pladsen blive tilbudt en af de elever, der står på venteliste.

 

Optagelse 1. – 9. klasse

Inden optagelse på disse klassetrin, bliver eleven og forældrene indkaldt til en samtale med skolens ledelse og klasselæreren og evt. en anden af klassens lærere.

Skolen lægger vægt på under denne samtale at få afklaret baggrunden for ønsket om skoleskifte samt give orientering om skolen og den pågældende klasse, så der er det bedst mulige grundlag for, at skoleskiftet bliver positivt for alle parter.

 

Optagelse 10. klasse

Ansøgning vedrørende 10. klasse, se ansøgning og indmeldelse 10. klasse.

 

Skolepenge

Skolepengene, som betales i 12 rater, er fastsat til:

Et barn 1970 kr. pr. md.

To børn 1635 kr. pr. md. pr. barn.

Tre børn og følgende 1517 kr. pr. md. pr. barn.

Sammen med skolepengene opkræves et beløb på 25 kr. pr. måned til arbejdet i forældrerådet.

Der opkræves ligeledes et beløb til frugtordning på 50 kr. pr. md. (alle klasser får frugt mandag og onsdag)

Skolepengene opkræves over PBS.

Hvis man ikke tilmeldes PBS vil der hver måned blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr.