Det er en god ide at spørge barnets børnehave, om pædagogerne mener, barnet er klar til skolelivet. Pædagogerne har set dit barn i samvær med andre børn og voksne.

Vi anbefaler også at forældre via dette link læser nærmere om skoleparathed. Her har to af skolens ansatte givet deres bud på begrebet skoleparathed.