Frikvartersordning                                     

Eleverne har frikvarter på Israels Plads mellem kl. 10.00 – 10.20 og 12.10 – 12.35. Elever, der ikke har udgangstilladelse, skal gå ned i frikvar­terer­ne, eller evt. gå på biblioteket (bh.kl. – 6.klasse).

Udgangstilladelse

Elever fra 7. – 10. klasse må, hvis forældrene giver skriftlig tilladelse dertil, forlade skolen i frikvarterer, dog undtaget den del af spisefrikvarteret, der er afsat til, at eleverne spiser deres frokost. Derudover kan elever forlade skolen i eventuelle mellemtimer. De særlige regler for denne ordning kræves nøje overholdt. Elever fra andre klassetrin må ikke forlade skolen uden særlig tilladelse.

Israels Plads

Israels Plads er en offentlig plads, som skolen anvender i frikvartererne. Der er altid gårdvagter til at føre tilsyn på pladsen, når der er børn i frikvartererne.