Skolepenge

Skolepengesatserne i 2021 er som følger:

Grundskolen
1.970 kr. pr. måned for 1. barn.
1.635 kr. pr. måned for 2. barn.·
1.517 kr. pr. måned for 3. barn og følgende.

Gymnasiet:
1.970 kr. pr. måned for 1. barn.
1.635 kr. pr. måned for 2. barn.
1.517 kr. pr. måned for 3. barn og følgende.

Den årlige skolepengebetaling opkræves alle årets 12 måneder.

Herudover opkræves – efter beslutning fra forældrerepræsentantskabet – 20 kr. pr. rate pr. elev
til “N. ZAHLES SKOLES VENNER”.

Skolepenge forfalder månedsvis forud den 1. i måneden med sidste rettidige indbetalingsdag den 5. i hver måned. Rykkergebyr ved skolepengerestance er på kr. 50.

Skolefritidsordningen.
0. – 3. klasse 1.320 kr. pr. måned i alle årets 12 måneder.
For 2. barn og flere gives en søskenderabat på 396 kr.
Til en fælles frugtordning betales 500 kr. om året.

Sociale ture:
3. klasse lejrskole kr. 1500.- pr. elev
5. klasse lejrskole kr. 3000.- pr. elev
6. klasse introtur kr. 1500.- pr. elev
8. klasse overnatningstur kr. 1000.- pr. elev
9. klasse dannelsesrejse kr. 5500.- pr. elev.

Koloni for 1. – 3. klasse med fritidsordningen kr. 1380.- pr. elev

Refusion af aflyste studieture eller andre arrangementer med brugerbetaling:
Såfremt studietur eller andre arrangementer, hvortil der er opkrævet brugerbetaling, bliver helt eller delvist aflyst, refunderes beløbet med reduktion af de faktiske udgifter (depositum, kompenserende arrangement eller lignende) skolen har haft til studieturen/arrangementet.”