Udmeldelse må ske skriftligt (blanket kan rekvireres hos sekretæren), og der betales skolepenge for den måned eleven går ud samt den efterfølgende måned.

Skolepengene for et skoleår fordeles over 12 måneder (august – juli). Derfor skal elever, der ophører deres skolegang ved udgangen af et skoleår, betale skolepenge til og med juli måned.

Dette gælder også eleverne i afgangsklasserne (9. og 10. klasse).

Hvis en elev bliver udmeldt i skoleforløbet, skal de bøger, eleven har fået udleveret af skolen, afleveres den dag eleven holder op på skolen. Sker dette ikke, vil der blive sendt en regning herfor. Beløb til dækning af lejrskole, studietur m.m vil ikke blive refunderet