Skolen har tre elevråd: et for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingen.  Det betyder at de enkelte elevråd bliver overskuelige og kan arbejde med sager, der er relevante for elevgruppen. Kontaktlæreren har til opgave at styrke elevernes oplevelse af indflydelse gennem demokratiske spilleregler. To gange om året holder vi elevrådsdage, hvor elevrådet i indskolingen og på mellemtrinnet er medarrangører af fælles aktiviteter.