Alle friskoler og private grundskoler skal offentliggøre resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside, med mindre skolen har valgt at selvevaluere

Har skolen valgt at selvevaluere efter en af de to godkendte modeller, skal skolen senest 14. dage efter, at beslutningen herom er truffet, offentliggøre på sin hjemmeside, at tilsynet føres af skolen ved selvevaluering. Skolen skal på sin hjemmeside på internettet løbende offentliggøre resultatet af selvevalueringerne og skolens plan for, hvordan der vil blive fulgt op herpå.