Skolepenge

Skolepengesatserne pr. 1/8 2023 til 31. juli 2024:

Seminarieskolen:

2.070 kr. pr. måned for 1. barn.

1.718 kr. pr. måned for 2. barn.

1.594 kr. pr. måned for 3. barn og følgende.

Skolefritidsordningen:

0. – 3. klasse 1.450 kr. pr. måned i alle årets 12 måneder.

For 2. barn og flere gives en søskenderabat på 280 kr.

Herudover opkræves – efter beslutning fra forældrerepræsentantskabet – 25 kr. pr. måned pr. elev til arbejdet i forældrerådet og 50 kr. pr. måned pr. elev til frugtordning

Den årlige skolepengebetaling og betaling til skolefritidsordning opkræves alle årets 12 måneder også i juli måned 2024.

 

København den 7. maj 2024

Vedrørende: Skolepenge og betaling til skolefritidsordning for skoleåret 2024/25

Fra og med skoleåret 2024/25 opkræves der skolepenge i 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri.

Skolepenge for N. Zahles Seminarieskole, Gymnasiegrundskole og N. Zahles Gymnasium er for skoleåret 2024/25 kr. 26.040,00 der opkræves over 11 måneder af kr. 2.367,00 (2.170,00 kr. pr. måned ved 12 måneder).

Søskenderabat ved 2. barn er kr.  3.900,00 pa., svarende til kr. 355,00 pr. måned i 11.måneder.

Søskenderabat ved 3. barn og følgende er kr.  5.208,00 pa., svarende kr. 473,00 pr.  måned i 11 måneder.

Betaling til skolefritidsordningerne Åbenskolen og Zahlitten er for skoleåret 2024/25 kr. 18.240,00 der opkræves over 11 måneder af kr. 1.658,00 (1.520,00 kr. pr. måned ved 12 måneder).

Søskenderabat ved 2. barn og følgende er kr.  3.648,00 pa., svarende til kr. 332,00 pr. måned i 11 måneder.

Hvis man ikke tilmeldes PBS, vil der hver måned blive opkrævet et administrationsgebyr på 75 kr.

Der ydes ikke søskendemoderation i skolepenge eller betaling til skolefritidsordning ved søskende på Læseskolen.

Sammen med skolepengene opkræves et beløb på 25 kr. pr. måned til arbejdet i forældrerådet.

Der opkræves ligeledes et beløb til frugtordning på 50 kr. pr. md. (alle klasser får frugt mandag og onsdag)

Zahles Skole — Fællesadministrationen