ANTIMOBBESTRATEGI

Det er klart, at skolen ikke alene har en forpligtigelse til at stoppe mobning, når den forekommer, men også er forpligtet på både gennem undervisningen og i de almindelige omgangsformer at forebygge.

På N. Zahles Seminarieskole ser vi meget alvorligt på mobning, uanset om den er fysisk, psykisk eller digital, og ser det som en meget væsentlig opgave i det daglige at skabe et fællesskab, hvor mobning ikke tolereres, og hvor der er mulighed for en åben dialog med alle involverede parter i de tilfælde, hvor vi oplever drillerier og ansats til mobning.

Når der konstateres, at der er opstået et problem af denne karakter, inddrages ikke blot de involverede elever, men som regel også hele klassegruppen og ganske naturligt også forældrene.
Det er for skolen særdeles afgørende, at vi kan lære eleverne at være rummelige og accepterende, så de får forståelse for den rigdom, som mangfoldighed udgør. Det betyder ikke, at alt skal accepteres, men det betyder, at man udvikler sin evne til at sætte sig i andres sted for dermed af få større forståelse for andres vilkår.

I det daglige oplever vi særdeles ofte, at eleverne har denne omsorg og forståelse for hinanden, og at de kan påtage sig det ansvar at fortælle os voksne, når kammerater synes at være i knibe.
Det er karakteristisk for mobning, at den hovedsageligt foregår, når de voksne ikke er til stede. Derfor er det vigtigt, at vi, der har ansvar for børnene, fortæller hinanden, så snart der er den mindste ansats til mobning, så både den, der bliver mobbet, og de, der mobber, kan blive hjulpet.

Det er således vigtigt, at vi voksne er ansvarlige og lydhøre, at vi tør gribe ind, når urimelig adfærd forekommer, og her er det afgørende, at skole og hjem er enige om at se lige alvorligt på det.

Skolen udarbejder hvert tredje år en anonym undersøgelse om elevernes undervisningsmiljø og har altid fået meget positive tilbagemeldinger fra alle eleverne om at de trives godt, er glade for at gå i skole, har mange kammerater, er glade for lærerne og synes de lærer meget.

Undersøgelserne ligger på skolens hjemmeside.