Få lærere i mange fag eller mange lærere i få fag

Gennem hele skoleforløbet vægtes lærernes faglige kvalifikation i de enkelte fag højt. I indskolingen tilstræber vi at have så få lærere omkring den enkelte klasse som muligt, så det giver både relationel og faglige mening. I udskolingen er fagrækken større, hvilket betyder flere lærere i en klasse, men der vil stadig være både en klasselærer og et tæt team af lærere omkring eleverne.

Elevrådene – et redskab i demokratiets tjeneste

Skolen har tre elevråd: et for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingen.  Det betyder at de enkelte elevråd bliver overskuelige og kan arbejde med sager, der er relevante for elevgruppen. Kontaktlæreren har til opgave at styrke elevernes oplevelse af indflydelse gennem demokratiske spilleregler. To gange om året holder vi elevrådsdage, hvor elevrådet i indskolingen og på mellemtrinnet er medarrangører af fælles aktiviteter.

Praktikken – et blik på skolen udefra

Vi har lærerstuderende i praktik en gang om året. Både elever og lærere er vant til at samarbejde med de lærerstuderende og betragter praktikken som en tid med gensidig inspiration og udfordring. Ofte overtager de studerende helt undervisningen i en periode, men det er altid læreren, der har det overordnede ansvar for, hvad der foregår i timerne.

Traditioner

Vi er en skole med mange traditioner. Det er vigtigt at kunne genkende fortiden i nutiden for at kunne få indflydelse på fremtiden.

Traditioner skaber tilhørsforhold og fællesskab.

På vores skole har vi f.eks.

  • Daglig morgensang for hele skolen
  • Den årlige Zahliade – Olympiske Lege for hele skolen
  • Store-venner (0. og 5. klasserne)
  • Legepatrulje
  • Majfest for 8.-10. klasse med middag og lanciers
  • Juleindledning i Trinitatis Kirke

Nogle af arrangementerne foregår på tværs af klasser og årgange for at skabe fællesskab og oplevelser.

Musik skaber fællesskab og traditioner

Ved vores morgensang kan man, udover varieret fællessang (salme, velsignelse og sang), opleve indslag fra elever og lærere. Vi har vores egen skolesang, som er skrevet af elever og lærere.

Vi afholder sommerkoncert hvor eleverne fra 0. – 6. klasse optræder til et stort forældrearrangement, hvor samvær og fællesskab er i højsædet.

Vi deltager hvert år i ”Spil dansk-dagen”.

Vi har faget ”musical” for 7. klasserne, hvor de i løbet af fire måneder fordyber sig i arbejdet med sang, musik, dans, drama og scenografi. Musicalen afsluttes med en stor forestilling for forældre og elever.

Valgfag

Teoretisk fordybelse og praktisk-musisk udfoldelse prioriteres højt i vores udbudte valgfag. Hvert år udbydes der tre af følgende fire fag: madkundskab, håndværk-design, musik og billedkunst. Valgfagene begynder i januar i 7. klasse og fortsætter i hele 8. klasse frem til den afsluttende prøve.

Sund skoledag

Der er fast frugtordning for alle klasser.

Lærerne holder frokostpause med eleverne på alle klassetrin for at fremme kultur og fællesskab omkring måltidet.

Vi er en mobilfri skole, da vi værner om tilstedeværelse og nærvær.