På N. Zahles Seminarieskole er vi optaget af det hele menneske og derfor ønsker vi at styrke mange fagligheder og kompetencer – såvel indenfor de matematiske og naturvidenskabelige fag, de sproglige og humanistiske fag samt de praktisk – musiske fag.

Alle fag betragtes som ligeværdige, fordi det at lære og udvide sin horisont er en del af dannelsesprocessen.

I alle fag tilstræber vi at skabe rammer for at eleverne gør sig erfaringer gennem både teoretiske, praktisk-musiske (æstetiske) og etiske tilgange.

Vi bestræber os på høj faglighed og dannelsesværdier der medtænker demokrati, ligestilling, kreativitet, fællesskab, traditioner, dialog og ansvar.

Livet her på skolen er præget af vekslen mellem faglig fordybelse i de enkelte fag, tværfaglige emner, gæstelærere og ture ud af huset.