Der afholdes lejrskoler på 3., 6. og 8. årgang. 3. klasserne er afsted to overnatninger; 6. og 8. klasserne 4 overnatninger.

10. klasse er på to studieture med hhv. to og fire overnatninger.