Kontakten skole-hjem

Den daglige kontakt

Den daglige kontakt mellem skole og hjem er af afgørende betydning for et godt samarbejde og dermed en tryg hverdag for eleverne. Forældrene er altid velkomne til at kontakte skolen, så snart de har behov derfor.

Meddelelser om forsømmelser m.v. fra hjem til skole og omvendt gives i kon­taktbogen på forældreintra.

 

Forældremøder

Der afholdes normalt to forældremøder årligt i hver klasse.

Forældremødets indhold drøftes med eleverne i klassens time såvel før som efter mødet. Elever kan deltage i forældremøder efter aftale med klasselæreren og klassens forældrerepræsentant. Såfremt elever deltager i et forældremøde, meddeles dette hjemmene i mødeindkaldelsen.

Drøftelse af enkelte elever finder ikke sted på forældremøder.

 

Skole/hjem samtaler

Der afholdes to skole/hjem-samtaler årligt i hver klasse, og her deltager normalt to lærere til samtalerne. Det er klasselæreren, der indkalder til samtalerne.

Ved disse samtaler drøftes den enkelte elevs faglige og sociale kompetence.

 

ForældreIntra

Her kan man følge med i, hvad der sker på skolen, og der orienteres via ugeplanerne om lektier, opgaver, ekskursioner mm.

Det er også via ForældreIntra, man kan kommunikere med lærere og forældre i klassen samt tilmelde sig arrangementer og møder.