Vi indleder med et introforløb, hvor årgangen rystes sammen, og de forskellige fag introduceres.

At være en del af 10. klasse er også at være en del af en gammel skole med mange traditioner og fælles arrangementer for 10. klasse og resten af skolen.

I 10. klasse skal du skal have disse fag:

  • dansk
  • samfundsfag
  • matematik
  • engelsk
  • klassens time

Derudover kan du vælge:

  • tysk eller fransk (om begge fag oprettes afhænger af antal elever)
  • fysik/kemi

I skemaet indgår også obligatoriske forløb inden for fx sundhed/idræt, håndværk/design og billedkunst. Du skal regne med at have 24-30 lektioner om ugen, og i foråret skal vi på studietur til et land i Norden.

10. klasse afsluttes med folkeskolens prøve FP10 i dansk, matematik, engelsk og – hvis du har valgt det – tysk/fransk og fysik.