Det er skolens mål at opdrage eleverne til ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser og dermed påvirke dem til at vise forståelse, hjælpsomhed og omsorg for andre men­nesker.

Som en regel kan det fastslås, at enhver har pligt til at be­handle alle andre på skolen så hensynsfuldt, at ingen skal føle sig utrygge eller sårede.

Forholdet mellem elever og lærere skal i ord og handlinger være præget af gensidig respekt for de to parters ligeværdig­hed.

Derudover må eleven indstille sig på, at det er lærerens ansvar at stille krav, der er i overensstemmelse med de mål, der skal nås i de enkelte fag.

Orden

Alle må hjælpe til at bevare skolen i så god stand som muligt og vise respekt for andres ting. Hver enkelt elev er medansvarlig for, at skolens klasseværel­ser, gange og trapper holdes i orden.

Røgfri skole

På Zahles Seminarieskole må man ikke ryge i skoletiden, mellemtimer og frikvarterer. Forbuddet omhandler rygning og anden brug af tobaksvarer, snus, tobakssurrogater samt elektroniske cigaretter.

Påklædning

Skolen forventer, at eleverne møder op i passende påklædning for en skoledag efter årstid – både i forhold til undervisning og frikvarterer.