Skolens digitale dannelsesprofil i praksis

Undervisning i digital dannelse

Skolen skal uddanne eleverne til at indgå i en digital verden. Derfor indgår digital dannelse som en naturlig del af den daglige undervisning uanset fag/lærer. Det sker fx, når elever lærer at søge kvalificeret på nettet, når de analyserer forskellige teksttyper på nettet (blogs, sociale medier, netaviser), når de kommunikerer via nettet i undervisningen, eller når klasselæreren i klassen tematiserer en problematik i forbindelse med brug af nettet.

Der arrangeres årligt kurser eller foredrag specifikt med fokus på digital dannelse. Emnerne kan være

  •   Digitale fodspor
  •   Beskyttelse af identitet på nettet
  •   Selviscenesættelse på nettet.
  •   Hvordan påvirker sociale medier vores selvopfattelse?
  •   Afhængighed af mobilen – hvordan styrer fx apps og notifikationer vores adfærd?
  •   Social Media Stalking
  •   Nettet består af algoritmer – nogen der har besluttet, hvad du skal finde, når du googler

Brug af enheder i løbet af skoledagen:

Vores skole er mobilfri skole, hvilket vil sige at medbragte mobiltelefoner bliver låst inde i mobilskabe hele skoledage.

0.-3. klasse: Eleverne har ikke mobil eller andre digitale devices med i skole eller Åbenskolen.

4.-10. klasse: Eleverne må have mobil med i skole. Alle klasser har et skab til mobilerne.

Ved skoledagens begyndelse slås alle notifikationer fra af eleverne selv, og mobilerne sættes på lydløs. Mobiler indsamles og opbevares i et aflåst skab. Mobiler bruges i undervisningen som et fagligt redskab og kun efter aftale med lærer. Efter endt brug sættes de på plads i mobilskabet. Det samme gælder, hvis man har andre enheder, fx ipads eller ure, der kan gå på nettet.

Computere

0.-6. klasse: Skolen stiller computere til rådighed. De bookes af lærerne til de enkelte lektioner. Eleverne har medansvar for at bevare computerne i god stand.

7.-10. klasse: Elever skal medbringe egen computer. Computeren er et arbejdsredskab, som bruges efter aftale med lærerne. Dele af undervisningen vil være uden brug af computer.

Alle notifikationer skal være slået fra i løbet af dagen. Eleverne må ikke være på sociale medier, med mindre det er en del af undervisningen. Sker det, får man taget sin computer og må klare sig uden resten af dagen. Spisepausen i klassen er uden computer.

Lejrskoler og ture ud af huset
3.-6. klasse: ingen mobiler
7.-10. klasse: Lærerteamet afstikker rammerne for brug af mobiler.