Specialundervisning        

I skolens værdigrundlag står bl.a.:

Vi tilstræber en skolekultur, der værdsætter forskellighed og viser åbenhed og respekt overfor det, der kan forekomme anderledes og fremmed. Det er skolens mål at afspejle det omkringliggende samfund i elevsammensætningen. Det gælder både hvad angår social baggrund, etnicitet og elever med særlige indlæringsbehov.

N. Zahles Seminarieskole er et alment skoletilbud, men vi tilbyder i særlige tilfælde specialundervisning, for at sikre faglig og social udvikling for den enkelte elev.

Det kan dreje sig om en koncentreret læseindsats på vores læsebånd, kortere kursusforløb i eller udenfor klassen. Det kan også dreje sig om IT-støttet undervisning, hvis man har særlige læsevanskeligheder eller er ordblind.

Skolen kan tilbyde særlige korte forløb i dansk og matematik efter vurdering fra lærer og specialcenter.

Til børn med særlige behov tilstræber vi at give støtte i/eller uden for klassen.

Specialundervisningen gives i samarbejde med forældrene, og forældrene inddrages løbende i status/evalueringen af deres barn.

Der er oprettet et specialundervisnings-team med AKT-koordinator, læsevejleder, matematikvejleder og DSA-lærere (Dansk som andet sprog), som kan rådgive og vejlede kollegaer.

 

To-sprogsundervisning

Skolen tilbyder elever med dansk som andetsprog ekstra timer i dansk, hvis de har behov herfor.

Der arbejdes ikke alene med at gøre eleverne mere sikre i det danske sprog og dets udtale, men også med at udbygge deres begrebsdannelse, så de har lettere ved at indgå i arbejdet i klassen i de forskellige fag.