Statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetaling:

Der er mulighed for at søge statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetalingen. Ansøgningsskema og en vejledning til brug ved ansøgning vil blive lagt på Forældreintra i august måned 2024.

Ansøgningsfristen er den 21. august, og der skal vedlægges kopi af årsopgørelsen samt forskudsopgørelsen. Tildeling af tilskud gælder for et skoleår. Som hovedregel ydes der højst op til halve fripladser enten til skole eller SFO. Tilskuddene gives på grundlag af familiens årsopgørelse.