Ind- og udmeldelse

Ind og udmeldelse sker hos skolens sekretær. Betaling sker over 12 måneder og opkræves sammen med skolepengebetalingen via skolens administrationskontor.

Udmeldelse skal ske skriftligt og med en fuld måneds varsel. Der betales altså for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, samt den efterfølgende måned.

Betaling:

0. – 3. klasse 1.450 kr. pr. måned i alle årets 12 måneder.

For 2. barn og flere gives en søskenderabat på 280 kr.