Ind- og udmeldelse

Ind og udmeldelse sker på en særlig blanket, som udleveres af skolens sekretær eller Åbenskolen. Betaling sker over 12 måneder og opkræves sammen med skolepengebetalingen via skolens administrationskontor.

Udmeldelse skal ske skriftligt og med en fuld måneds varsel. Der betales altså for den måned, hvori udmeldelsen finder sted, samt den efterfølgende måned. Elever, der stopper ved udgangen af et skoleår skal betale til og med juli måned.

Elever i 3. klasse er automatisk udmeldt pr. 31. juli.

Betaling

Betaling for Åbenskolen er pr. 1. januar 2020 fastsat til:

1.320 kr. pr. måned for 1. barn

396 kr. i søskenderabat

Til dækning af de  udgifter, der  er  i forbindelse med  frugt,  mad  mm., vil  der  blive opkrævet  et  beløb  2 gange pr. skoleår via skolepengebetalingen,  således at der i oktober og marts vil blive opkrævet yderligere kr. 300.