Bestyrelsen ved N. Zahles Skole

Bestyrelsen for N. Zahles Seminarieskole er en samlet bestyrelse for N. Zahles Skole. Herunder hører Seminarieskolen, Gymnasiet, Gymnasiegrundskolen og Læseskolen på Det Kongelige Teater.

Bestyrelsesmedlemmer og valgperiode

Maria Mantoni1. april 2019 – 31. marts 2023
Anders Gadegaard1. april 2020 – 31. marts 2024
Tina Pihl1. april 2020 – 31. marts 2024
Søren Houman1. april 2019 – 31. marts 2023
Mogens Cranil1. april 2021 – 31. marts 2025
Nicolai Ørsted1. april 2021 – 31. marts 2025
Lone Hee Westergaard1. april 2021 – 31. marts 2025
Claus Andersen1. april 2017 – 31. marts 2025
Søren Normann Hansen1. april 2018 – 31. marts 2026
Mia Osholm Gurskov1. april 2022 – 31. marts 2026
Henrik Nedergaard Thomsen1. april 2021 – 31. marts 2023

Suppleanter:

Adam Breum er suppleant for Claus Andersen

Michael Hallundbæk er suppleant for Lone Hee Westergaard